BEAUTY BOX MỚI NHẤT

 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -57%
  Xuân Sang Đắc Lộc
  59
  450,000 đ
  1,055,000 đ
  Xuân Sang Đắc Lộc by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -50%
  Lixibox Best Sellers 2017
  56
  990,000 đ
  1,970,000 đ
  Lixibox Best Sellers 2017 by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -19%
  Perfect Foaming - Brightening
  220,000 đ
  270,000 đ
  Perfect Foaming - Brightening by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -19%
  Perfect Foaming - PH Balancing
  220,000 đ
  270,000 đ
  Perfect Foaming - PH Balancing by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -19%
  Perfect Foaming - Deep Clearing
  220,000 đ
  270,000 đ
  Perfect Foaming - Deep Clearing by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -19%
  Perfect Foaming - Hydrating
  220,000 đ
  270,000 đ
  Perfect Foaming - Hydrating by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -29%
  Petite Lael Combo Ver 2
  680,000 đ
  960,000 đ
  Petite Lael Combo Ver 2 by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -29%
  Petite Lael Combo Ver 1
  680,000 đ
  960,000 đ
  Petite Lael Combo Ver 1 by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -37%
  Oil No More
  245,000 đ
  390,000 đ
  Oil No More by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -38%
  Travel-Friendly Set
  550,000 đ
  890,000 đ
  Travel-Friendly Set by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -43%
  OKAME Ultimate Set
  850,000 đ
  1,500,000 đ
  OKAME Ultimate Set by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -20%
  Pores No More
  950,000 đ
  1,190,000 đ
  Pores No More by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -42%
  Women Box - Refresh your skin
  480,000 đ
  825,000 đ
  Women Box - Refresh your skin by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -34%
  Vạn Sự Cát Tường
  950,000 đ
  1,450,000 đ
  Vạn Sự Cát Tường by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -20%
  Bảo Vệ Khung Thành
  1,190,000 đ
  1,486,000 đ
  Bảo Vệ Khung Thành by Lixibox Online

BEAUTY BOX BÁN CHẠY

 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  FREE SHIP
  -15%
  Byebye Acne
  5
  490,000 đ
  575,000 đ
  Byebye Acne by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -20%
  ONE-STEP CLEANSING 3 (Hot Pink)
  30
  990,000 đ
  1,230,000 đ
  ONE-STEP CLEANSING 3 (Hot Pink) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -11%
  Make Me Glowy Set
  16
  1,350,000 đ
  1,520,000 đ
  Make Me Glowy Set by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -48%
  Su:m37 Bright Award Bubble-De Mask set
  85
  290,000 đ
  560,000 đ
  Su:m37 Bright Award Bubble-De Mask set by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -23%
  ONE-STEP CLEANSING 2 (Sky Blue)
  19
  850,000 đ
  1,110,000 đ
  ONE-STEP CLEANSING 2 (Sky Blue) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -23%
  ONE-STEP CLEANSING 2 (Baby Pink)
  23
  850,000 đ
  1,110,000 đ
  ONE-STEP CLEANSING 2 (Baby Pink) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -23%
  ONE-STEP CLEANSING 2 (Hot Pink)
  43
  850,000 đ
  1,110,000 đ
  ONE-STEP CLEANSING 2 (Hot Pink) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -22%
  One-Step Cleansing (Baby Pink)
  69
  890,000 đ
  1,140,000 đ
  One-Step Cleansing (Baby Pink) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -23%
  ONE-STEP CLEANSING 4 (Hot Pink)
  13
  820,000 đ
  1,060,000 đ
  ONE-STEP CLEANSING 4 (Hot Pink) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -26%
  Twosome Set 2
  115
  1,200,000 đ
  1,620,000 đ
  Twosome Set 2 by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -26%
  Twosome Set 1
  230
  1,200,000 đ
  1,620,000 đ
  Twosome Set 1 by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -26%
  TWOSOME SET 3
  238
  1,200,000 đ
  1,620,000 đ
  TWOSOME SET 3 by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -22%
  One-Step Cleansing (Hot Pink)
  11
  890,000 đ
  1,140,000 đ
  One-Step Cleansing (Hot Pink) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -30%
  Goodbye Acne
  16
  100,000 đ
  143,000 đ
  Goodbye Acne by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -28%
  5 Anh Em Siêu Nhân
  15
  2,900,000 đ
  4,050,000 đ
  5 Anh Em Siêu Nhân by Lixibox Online

MUA LẺ MỚI NHẤT

 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  -19%
  Le Petit Olivier Shower Cream Prach Apricot 250ml
  80,000 đ
  99,000 đ
  Le Petit Olivier Shower Cream Peach Apricot 250ml by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  -25%
  Huxley Toner Extract It
  560,000 đ
  750,000 đ
  Huxley Toner Extract It by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  -24%
  SIMPLE KIND TO SKIN REFRESHING FACIAL WASH GEL
  6
  190,000 đ
  250,000 đ
  SIMPLE KIND TO SKIN REFRESHING FACIAL WASH GEL by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  -31%
  Simple Soothing Facial Toner 200 ml
  52
  200,000 đ
  290,000 đ
  Simple Soothing Facial Toner 200 ml by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  Son tẩy tế bào chết môi E.L.F Lip Exfoliator -
  325
  130,000 đ
  Son tẩy da chết môi E.L.F Lip Exfoliator - Clear (Brown sugar) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  Afviol.32Dknude.32
  SECRISS PURE NATURE MASK -
  35,000 đ
  SECRISS PURE NATURE MASK - SWEET HONEY by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  CHOONEE GOAT’S MILK NOURISHING MASK PACK
  45,000 đ
  CHOONEE GOAT’S MILK NOURISHING MASK PACK by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  -24%
  LE PETIT OLIVIER CLEANSING FOAM OLIVE OIL 150ML
  210,000 đ
  275,000 đ
  LE PETIT OLIVIER CLEANSING FOAM OLIVE OIL 150ML by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  -33%
  PETITE LAEL LIP STICK -
  80,000 đ
  120,000 đ
  PETITE LAEL LIP STICK - #LS002 by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  -33%
  PETITE LAEL EYE SHADOW -
  80,000 đ
  120,000 đ
  PETITE LAEL EYE SHADOW - #ES001 by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  -33%
  PETITE LAEL CC CUSHION -
  80,000 đ
  120,000 đ
  PETITE LAEL CC CUSHION - #CC23 NATURAL by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  -26%
  DEBORAH MILANO FACE PERFECT PRIMER
  260,000 đ
  350,000 đ
  DEBORAH MILANO FACE PERFECT PRIMER by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  -16%
  Le Petit Olivier Body Lotion Nourishing - Argan Oil 250ml
  260,000 đ
  310,000 đ
  Le Petit Olivier Body Lotion Nourishing - Argan Oil 250ml by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  -23%
  LE PETIT OLIVIER Eye Make-up Remover Olive Leaf Extract 125ml
  170,000 đ
  220,000 đ
  LE PETIT OLIVIER Eye Make-up Remover Olive Leaf Extract 125ml by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  CHOONEE WATERLIP TINT BALM
  180,000 đ
  CHOONEE WATERLIP TINT BALM - Cherry by Lixibox Online

XEM BOX CÓ SẢN PHẨM

NHẬN XÉT VỀ LIXIBOX

Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
Picture?1521441610
Lan Anh Lại
2 giờ

Khui hàng, hộp rất xinh :))) #lixibox #halio

Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
Picture?1519295977
Vy Vy
7 giờ

Mới đón em nó về😌😌 vì một tương lai da khoẻ sạch mụn 🤗🤗 #lixibox #lixiphoto

B612 20171218 122742
Hoài Nguyễn
7 giờ

#lixibox

B612 20171218 122742
Hoài Nguyễn
8 giờ

#lixibox

B612 20171218 122742
Hoài Nguyễn
8 giờ

#lixibox

Picture?1520825490
Thức Kim
9 giờ

Đập hộp em #lixibox 🤗🤗✌️

Avatar 1520593691553
ngọc thanh
11 giờ

Bạn nào mua lần đầu ở app trên 400k thì nhập mã DYF9C5 để ĐƯỢC GIẢM 100K VS TẶNG CÂY CHÌ KẺ MẮT LUSTRE MINI 200K nha. Nước hoa TomFord mùi cá tính bám mùi lâu, chai nhỏ nhỏ xinh xinh. #lixibox

Default avatar
My My Duong
12 giờ

#halio #lixibox shopee : Summer_19 Giá 615k tặng kèm bột trà xanh Máy Halio bên mình vẫn có sẵn nha giá ưu đãi 2 ngày nhận hàng FREE SHIP qua shopee. Hôm nay còn mã giảm giá 10% nữa đó ạ