BEAUTY BOX MỚI NHẤT

 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -18%
  Summer White
  699,000 đ
  850,000 đ
  Summer White by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -2%
  Try Me Kit
  550,000 đ
  559,000 đ
  Try Me Kit by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -15%
  Woman Day Everyday
  499,000 đ
  589,000 đ
  Woman Day Everyday by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -27%
  Simple skincare box for Mom (Hot Pink)
  5
  999,000 đ
  1,370,000 đ
  Simple skincare box for Mom (Hot Pink) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -27%
  Simple skincare box for Mom (Baby Pink)
  999,000 đ
  1,370,000 đ
  Simple skincare box for Mom (Baby Pink) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -27%
  Simple skincare box for Mom (Sky Blue)
  999,000 đ
  1,370,000 đ
  Simple skincare box for Mom (Sky Blue) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -27%
  Simple skincare box for Mom (MUSTARD)
  999,000 đ
  1,370,000 đ
  Simple skincare box for Mom (MUSTARD) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -17%
  Double Cleansing 1
  12
  550,000 đ
  660,000 đ
  Double Cleansing 1 by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -22%
  BANOBAGI VITA COCKTAIL FOIL MASK - 6 piece
  7
  280,000 đ
  360,000 đ
  BANOBAGI VITA COCKTAIL FOIL MASK - 6 piece by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -21%
  Đẩy Lùi Lão Hoá
  1,199,000 đ
  1,525,000 đ
  Đẩy Lùi Lão Hoá by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -19%
  ONE-STEP CLEANSING 3 cho da khô (Baby Pink)
  990,000 đ
  1,220,000 đ
  ONE-STEP CLEANSING 3 cho da khô (Baby Pink) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -23%
  ONE-STEP CLEANSING 4 (Baby Pink)
  5
  820,000 đ
  1,060,000 đ
  ONE-STEP CLEANSING 4 (Baby Pink) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -20%
  ONE-STEP CLEANSING 3 cho da dầu (Baby Pink)
  7
  990,000 đ
  1,230,000 đ
  ONE-STEP CLEANSING 3 cho da dầu (Baby Pink) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -23%
  ONE-STEP CLEANSING 2 (Baby Pink)
  8
  850,000 đ
  1,109,000 đ
  ONE-STEP CLEANSING 2 (Baby Pink) by Lixibox Online

BEAUTY BOX BÁN CHẠY

 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -22%
  BANOBAGI VITA COCKTAIL FOIL MASK - 6 piece
  7
  280,000 đ
  360,000 đ
  BANOBAGI VITA COCKTAIL FOIL MASK - 6 piece by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -29%
  Box tái tạo, làm sáng da, trị nám của dòng mỹ phẩm tự nhiên Andalou
  10
  780,000 đ
  1,100,000 đ
  Box tái tạo, làm sáng da, trị nám của dòng mỹ phẩm tự nhiên Andalou by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -13%
  Banobagi Vita Genic Jelly Mask set (3pcs)
  130,000 đ
  150,000 đ
  Banobagi Vita Genic Jelly Mask set (3pcs) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -34%
  Rainy Day
  650,000 đ
  989,000 đ
  Rainy Day by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  -11%
  Phòng mụn hơn chữa mụn
  31
  390,000 đ
  440,000 đ
  Phòng mụn hơn chữa mụn by Red Lipstick The Kick-Ass
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -60%
  Ciracle Blackhead Cotton Mask 20 miếng và 2 mask quà
  194
  399,000 đ
  990,000 đ
  Ciracle Blackhead Cotton Mask 20 miếng và 2 mask quà by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -28%
  BHA for Beginner
  94
  420,000 đ
  580,000 đ
  BHA for Beginner by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -20%
  ONE-STEP CLEANSING 3 (Hot Pink)
  11
  990,000 đ
  1,230,000 đ
  ONE-STEP CLEANSING 3 (Hot Pink) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -11%
  Make Me Glowy Set
  1,350,000 đ
  1,520,000 đ
  Make Me Glowy Set by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Ngo Nhi
  -27%
  10 MEDIHEAL N.M.F Aquaring Ampoule Mask UPGRADE X3
  123
  440,000 đ
  600,000 đ
  10 MEDIHEAL N.M.F Aquaring Ampoule Mask UPGRADE X3 by Nhi Ngo
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -22%
  Box Mediheal set 3 mask
  76
  140,000 đ
  180,000 đ
  Box Mediheal set 3 mask by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -48%
  Su:m37 Bright Award Bubble-De Mask set
  59
  290,000 đ
  560,000 đ
  Su:m37 Bright Award Bubble-De Mask set by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -23%
  ONE-STEP CLEANSING 2 (Sky Blue)
  12
  850,000 đ
  1,109,000 đ
  ONE-STEP CLEANSING 2 (Sky Blue) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -23%
  ONE-STEP CLEANSING 4 (Baby Pink)
  5
  820,000 đ
  1,060,000 đ
  ONE-STEP CLEANSING 4 (Baby Pink) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -23%
  ONE-STEP CLEANSING 2 (Baby Pink)
  8
  850,000 đ
  1,109,000 đ
  ONE-STEP CLEANSING 2 (Baby Pink) by Lixibox Online

MUA LẺ MỚI NHẤT

 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  Kiehl's Cilantro & Orange Extract Pollutant Defending Masque 14ml
  11
  280,000
  Kiehl's Cilantro & Orange Extract Pollutant Defending Masque 14ml by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  Malin+Goetz Grapefruit Face Cleanser sample 3ml
  310,000
  Malin+Goetz Grapefruit Face Cleanser travel size 29ml by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  Dior Addict Lip Glow
  54
  720,000
  Dior Addict Lip Glow - 001 Pink by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  Mặt nạ dưỡng da 7 miếng Quality First Mask
  12
  210,000
  Mặt nạ dưỡng da 7 miếng Quality First Mask - Moisture by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  The face shop Designing Eyebrow #3 brown
  85,000
  The face shop Designing Eyebrow #5 Dark Brown by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  Radha Rosehip Oil
  499,000
  Radha Rosehip Oil by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  Radha Argan Oil Hair Mask - Deep Conditioner with Organic Argan and Coconut Oil
  550,000
  Radha Argan Oil Hair Mask - Deep Conditioner with Organic Argan and Coconut Oil by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  Radha Argan Oil
  499,000
  Radha Argan Oil by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  Radha Jojoba Oil
  499,000
  Radha Jojoba Oil by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  Radha Vitamin C Cleanser
  470,000
  Radha Vitamin C Cleanser by Lixibox Online

XEM BOX CÓ SẢN PHẨM

NHẬN XÉT VỀ LIXIBOX

Picture?1474219483
Giang Phạm
3 giờ

#lixibox #lixivideo #lixiselfie #halio Tui có đồ chơi mới ( ^ω^ ) kkk :> Packaging siêu yêu <3

Picture?1507979216
Ngọc Ngọc
5 giờ

Cuối cùng thì quà cũng về đến tay mình. Hộp phinh phắn, oil cũng phinh phắn nốt, cách thông báo từ chuyển khoản, gửi hàng và nhắn tin ship rất chuyên nghiệp và khiến mình hài lòng. Món quà phinh phắn từ chiếc hộp phinh phắn ❤️ #lixibox #lixivideo

Picture?1492237235
Ken Nhung
6 giờ

Dầu thấm nhanh, trị thâm cực tốt luôn #lixibox #lixivideo

Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
Picture?1508222862
Chi Yến
14 giờ

Máy rửa mặt Halio #Lixibox Quà 20.10 muộn cho bản thân. Màu mustard rất ưa nhìn. Sẽ dùng và review sản phẩm sớm 😍😍

Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
Default avatar
I am Ly
1 ngày

Lần đầu mình đặt hàng ở #lixibox rất rất rất hài lòng về bên chăm sóc khách hàng bên đây😍 Khi đơn hàng mình về chậm direct IG được take care cẩn thận. Đặt một lúc 3 máy nhưng hộp được xếp kĩ càng 😙 Hơn nữa là điều mình ưng nhất khi shipper giao nhưng mình không có nhà chú ấy không chịu giao cho người thân ở nhà mà đòi gặp mình mới giao 😂 lúc đó dr IG cho lixibox mình được xử lý nhanh chóng ❤

Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
Default avatar
Thương Thương
1 ngày

#Lixibox ưng quá đi

Picture?1445970992
Thư Nguyễn
2 ngày

20/10 tự tặng quà cho bản thân. #lixibox.

Default avatar
Trang Nguyễn Thị Thu
3 ngày

Đặt hàng ngày 20/10, 21/10 đã nhận được, giao hàng quá nhanh. Sản phẩm Kiara Argan Oil đã đến tay. Hãy để sử dụng và cảm nhận nhận nhé "vàng lỏng" #Lixibox