BEAUTY BOX MỚI NHẤT

 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -14%
  Bước đệm dưỡng da
  990,000 đ
  1,150,000 đ
  Bước đệm dưỡng da by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -11%
  Acne Fighter Set
  1,150,000 đ
  1,290,000 đ
  Acne Fighter Set by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -11%
  All Skin Wonder Set
  1,700,000 đ
  1,910,000 đ
  All Skin Wonder Set by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -11%
  Make Me Glowy Set
  1,350,000 đ
  1,520,000 đ
  Make Me Glowy Set by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -11%
  Skin-saving Set
  1,440,000 đ
  1,610,000 đ
  Skin-saving Set by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -20%
  Mother's Day Special
  810,000 đ
  1,015,000 đ
  Mother's Day Special by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -27%
  Simple skincare box for Mom
  999,000 đ
  1,370,000 đ
  Simple skincare box for Mom by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -12%
  Bí quyết cho làn da tươi trẻ
  730,000 đ
  830,000 đ
  Bí quyết cho làn da tươi trẻ by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -15%
  Chống lão hóa và dưỡng trắng da
  880,000 đ
  1,040,000 đ
  Chống lão hóa và dưỡng trắng da by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -17%
  Trang điểm tự nhiên tiết kiệm
  500,000 đ
  600,000 đ
  Trang điểm tự nhiên tiết kiệm by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -23%
  KAWAII
  585,000 đ
  760,000 đ
  KAWAII by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -14%
  200% Lovely
  600,000 đ
  700,000 đ
  200% Lovely by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  Halio Amazing Grace
  2,430,000 đ
  2,430,000 đ
  Đặt trước
  Halio Amazing Grace by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -26%
  TWOSOME SET 3
  1,200,000 đ
  1,620,000 đ
  Đặt trước
  TWOSOME SET 3 by Lixibox Online

BEAUTY BOX BÁN CHẠY

 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -14%
  Bước đệm dưỡng da
  990,000 đ
  1,150,000 đ
  Bước đệm dưỡng da by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -11%
  Make Me Glowy Set
  1,350,000 đ
  1,520,000 đ
  Make Me Glowy Set by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -20%
  Mother's Day Special
  810,000 đ
  1,015,000 đ
  Mother's Day Special by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -27%
  Simple skincare box for Mom
  999,000 đ
  1,370,000 đ
  Simple skincare box for Mom by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -12%
  Bí quyết cho làn da tươi trẻ
  730,000 đ
  830,000 đ
  Bí quyết cho làn da tươi trẻ by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -15%
  Chống lão hóa và dưỡng trắng da
  880,000 đ
  1,040,000 đ
  Chống lão hóa và dưỡng trắng da by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -26%
  TWOSOME SET 3
  1,200,000 đ
  1,620,000 đ
  Đặt trước
  TWOSOME SET 3 by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -26%
  Twosome Set 2
  1,200,000 đ
  1,620,000 đ
  Đặt trước
  Twosome Set 2 by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -26%
  Twosome Set 1
  1,200,000 đ
  1,620,000 đ
  Đặt trước
  Twosome Set 1 by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -28%
  BANOBAGI VITA COCKTAIL FOIL MASK - 6 piece
  252,000 đ
  350,000 đ
  BANOBAGI VITA COCKTAIL FOIL MASK - 6 piece by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -38%
  Two Steps For Clear Skin
  441,000 đ
  710,000 đ
  Two Steps For Clear Skin by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -61%
  You're The Apple Of My Eye
  364,000 đ
  940,000 đ
  You're The Apple Of My Eye by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -12%
  Fascy SUNGLASS Tina Whitening Mask set
  440,000 đ
  500,000 đ
  Fascy SUNGLASS Tina Whitening Mask set by Lixibox Online

MUA LẺ MỚI NHẤT

 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -11%
  the Duo Rain drop
  250,000 đ
  280,000 đ
  the Duo Rain drop by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -10%
  Cosrx Natural BHA Returning Skin Emulsion
  390,000 đ
  435,000 đ
  Cosrx Natural BHA Returning Skin Emulsion by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -5%
  Cosrx Aloe Soothing Suncream SPF50+ PA+++
  375,000 đ
  395,000 đ
  Cosrx Aloe Soothing Suncream SPF50+ PA+++ by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -10%
  Cosrx Centella Water Alcohol_free Toner
  330,000 đ
  365,000 đ
  Cosrx Centella Water Alcohol_free Toner by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -5%
  Cosrx PHA Moisture Renewal Power Cream
  590,000 đ
  620,000 đ
  Cosrx PHA Moisture Renewal Power Cream by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -26%
  Cosrx Centella Blemish Cream 30 ml
  296,000 đ
  400,000 đ
  Cosrx Centella Blemish Cream 30 ml by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  Cosrx Oil-Free Ultra-Moisturizing Lotion
  470,000 đ
  470,000 đ
  Cosrx Oil-Free Ultra-Moisturizing Lotion by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -53%
  [Cosrx] Acne Pimple Master Patch
  56,000 đ
  120,000 đ
  [Cosrx] Acne Pimple Master Patch by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -41%
  Sữa rửa mặt Cosrx Low PH Good Morning Gel Cleanser 150 ml
  154,000 đ
  260,000 đ
  Sữa rửa mặt Cosrx Low PH Good Morning Gel Cleanser 150 ml by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -37%
  Cosrx Ultimate Nourishing Rice Overnight Spa Mask
  234,000 đ
  370,000 đ
  Cosrx Ultimate Nourishing Rice Overnight Spa Mask by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -15%
  [Cosrx] BHA Blackhead Power Liquid
  333,000 đ
  390,000 đ
  [Cosrx] BHA Blackhead Power Liquid by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -30%
  [COSRX] AHA 7 Whitehead Power Liquid
  296,000 đ
  420,000 đ
  [COSRX] AHA 7 Whitehead Power Liquid by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  Kylie Cosmetics - KKW Crème Liquid Lipstick
  1,620,000 đ
  1,620,000 đ
  Kylie Cosmetics - KKW Crème Liquid Lipstick by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -19%
  EM COSMETICS - INFINITE LIP CLOUD - VIOLENT MAGENTA
  650,000 đ
  800,000 đ
  EM COSMETICS - INFINITE LIP CLOUD - VIOLENT MAGENTA by Lixibox Online
 • Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
  -19%
  EM COSMETICS - INFINITE LIP CLOUD - SPANISH EARTH
  650,000 đ
  800,000 đ
  EM COSMETICS - INFINITE LIP CLOUD - SPANISH EARTH by Lixibox Online

XEM BOX CÓ SẢN PHẨM

NHẬN XÉT VỀ LIXIBOX

Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a
C7859465 f352 4f89 b0a2 a0a49ea553b4
Phương Lê Thị Hồng
24 giờ

#lixibox #lixiselfie

Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a
Image
Sy Băng
1 ngày

Được lixibox tặng thêm 3 sản phẩm 😘 vui quá ❤️❤️ #lixibox #lixiphoto

Picture?1482506988
Thy Huỳnh
2 ngày

Post để lụm coins #lixibox#lixiboxhalio#lixivideo

Picture?1438860637
Miên Mộc
3 ngày

Dùng hết chai travel size,cực thích nên phải nhích luôn chai full size. #beautywater #lixibox

Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a
Default avatar
Yến Trần Nguyễn Hoàng
4 ngày

Tuyệt vời 💋💋💋 #lixibox #kiaraphytoceuticals #lixiphoto

Picture?1437806912
Tra Mac
4 ngày

Đập hộp #lixibox ❤ Hãy cho em lixicoin #lixivideo

Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a
Default avatar
Vy Vương
5 ngày

25-05-17 After a hard-working day, i give myself a present. #lixibox#lixiphoto#unboxing#skincare#lovemyself

Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a
Picture?1493109255
Hương Giang
6 ngày

#lixiphoto #lixibox #thíchquá😍