BEAUTY BOX MỚI NHẤT

BEAUTY BOX BÁN CHẠY

 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -22%
  BANOBAGI VITA COCKTAIL FOIL MASK - 6 piece
  13
  280,000 đ
  360,000 đ
  BANOBAGI VITA COCKTAIL FOIL MASK - 6 piece by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -20%
  ONE-STEP CLEANSING 3 (Hot Pink)
  31
  990,000 đ
  1,230,000 đ
  ONE-STEP CLEANSING 3 (Hot Pink) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -11%
  Make Me Glowy Set
  16
  1,350,000 đ
  1,520,000 đ
  Make Me Glowy Set by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -22%
  Box Mediheal set 3 mask
  98
  140,000 đ
  180,000 đ
  Box Mediheal set 3 mask by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -48%
  Su:m37 Bright Award Bubble-De Mask set
  85
  290,000 đ
  560,000 đ
  Su:m37 Bright Award Bubble-De Mask set by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -23%
  ONE-STEP CLEANSING 2 (Sky Blue)
  19
  850,000 đ
  1,110,000 đ
  ONE-STEP CLEANSING 2 (Sky Blue) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -23%
  ONE-STEP CLEANSING 2 (Baby Pink)
  24
  850,000 đ
  1,110,000 đ
  ONE-STEP CLEANSING 2 (Baby Pink) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -23%
  ONE-STEP CLEANSING 2 (Hot Pink)
  44
  850,000 đ
  1,110,000 đ
  ONE-STEP CLEANSING 2 (Hot Pink) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -22%
  One-Step Cleansing (Baby Pink)
  69
  890,000 đ
  1,140,000 đ
  One-Step Cleansing (Baby Pink) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -26%
  Twosome Set 2
  116
  1,200,000 đ
  1,620,000 đ
  Twosome Set 2 by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -26%
  Twosome Set 1
  232
  1,200,000 đ
  1,620,000 đ
  Twosome Set 1 by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -26%
  TWOSOME SET 3
  240
  1,200,000 đ
  1,620,000 đ
  TWOSOME SET 3 by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -22%
  One-Step Cleansing (Hot Pink)
  11
  890,000 đ
  1,140,000 đ
  One-Step Cleansing (Hot Pink) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -30%
  Goodbye Acne
  16
  100,000 đ
  143,000 đ
  Goodbye Acne by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -28%
  5 Anh Em Siêu Nhân
  15
  2,900,000 đ
  4,050,000 đ
  5 Anh Em Siêu Nhân by Lixibox Online

MUA LẺ MỚI NHẤT

 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  -19%
  Le Petit Olivier Grenade et huiled' Argan Sprau 150ml
  110,000 đ
  135,000 đ
  Le Petit Olivier Grenade et huiled' Argan Sprau 150ml by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908deDefault d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  -22%
  NYX Soft Matte Lip Cream
  180,000 đ
  230,000 đ
  NYX Soft Matte Lip Cream - 32 Rome by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  SVR SEBIACLEAR Eau Micellaire
  6
  110,000 đ
  SVR SEBIACLEAR Eau Micellaire 75ml by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  Son & Park Beauty Water
  31
  200,000 đ - 470,000 đ
  200,000 đ - 520,000 đ
  Son & Park Beauty Water 60ml by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  Son & Park Beauty Water 340ml ( Tách Set Không Hộp)
  500,000 đ
  Son & Park Beauty Water 340ml ( Tách Set Không Hộp) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  SON & PARK BEAUTY WATER Set 340ml & 60ml
  5
  700,000 đ
  SON & PARK BEAUTY WATER Set 340ml & 60ml by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  GOLDEN ROSE EYESHADOW PRIMER
  5
  185,000 đ
  GOLDEN ROSE EYESHADOW PRIMER by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  MISSHA THE STYLE 4D MASCARA
  170,000 đ
  MISSHA THE STYLE 4D MASCARA by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  -25%
  Huxley Oil Essence ; Essence Like, Oil Like
  830,000 đ
  1,100,000 đ
  Huxley Oil Essence ; Essence Like, Oil Like by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  -16%
  LE PETIT OLIVIER OLIVE SHEA ARGAN SHAMPOO - 250ML
  100,000 đ
  119,000 đ
  LE PETIT OLIVIER OLIVE SHEA ARGAN SHAMPOO - 250ML by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  -16%
  LE PETIT OLIVIER OLIVE KARITÉ ARGAN CONDITIONER 200ML
  100,000 đ
  119,000 đ
  LE PETIT OLIVIER OLIVE KARITÉ ARGAN CONDITIONER 200ML by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  -24%
  Cọ tán phấn mắt Deborah Pennello Paiatto Occhi
  130,000 đ
  170,000 đ
  Cọ tán phấn mắt Deborah Pennello Paiatto Occhi by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  -17%
  Le Petit Olivier Grenade et huiled' Argan Protective Mask 300ml
  150,000 đ
  180,000 đ
  Le Petit Olivier Grenade et huiled' Argan Protective Mask 300ml by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  -24%
  LE PETIT OLIVIER CLEANSING FOAM OLIVE OIL 150ML
  210,000 đ
  275,000 đ
  LE PETIT OLIVIER CLEANSING FOAM OLIVE OIL 150ML by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  CHOONEE INTENSIVE TONE-UP MOIST CREAM
  300,000 đ
  CHOONEE INTENSIVE TONE-UP MOIST CREAM by Lixibox Online

XEM BOX CÓ SẢN PHẨM

NHẬN XÉT VỀ LIXIBOX

Picture?1517825187
Linh Thuỳ
11 giờ

Các bạn nào mua hàng lần đầu (>400k) thì nhập mã LING307D để được giảm 100k và đc tặng bút kẻ mắt nhé #lixibox#lixiselfie #lixivideo #lixiphoto

Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
Picture?1521471228
Cương Bùi Ngọc Kim
11 giờ

SỨC HẤP DẪN TỪ NHỮNG CHIẾC HỘP... Lại là một chiếc hộp khác của mình. Mọi chiếc hộp đều có sức hút đến kỳ lạ, và những thứ nằm bên trong nó lại càng quyến rũ hơn. Chắc mình hơi đi chậm so với thời đại vì mới chỉ biết đến #Lixibox cách đây không lâu, có tuần chứ mấy. Thích cái kiểu mà nhân viên cho từng hộp sản phẩm vào bên trong, lót từng miếng giấy và không quên để vào đó 3 miếng voucher. Tất cả được gói đẹp mắt trong một chiếc hộp cứng cáp. Lixibox khiến người cầm trên tay chiếc hộp này cản giác được trân trọng. Ai cũng có quyền được nhận món quà do chính mình tự chi trả, mình có thể tự tặng quà cho mình thay vì ngồi đó chờ đợi một điều gì đó kì diệu. Cho nên tùm lại là: "Bé thích lắm :)))". Thế nhưng li kỳ là khi lúc nhận được hộp quà thì mình bàng hoàng nhẹ vì nó không mới coóng như mình nghĩ, thiết kế trên mặt hộp hơi đại trà một chút và hỏng có được sang. Những tưởng mỗi tháng sẽ có một chiếc hộp khác nhau để mấy nàng thay đổi, ai dè vẫn lại là họa tiết cũ (hay do mình coi clip mấy bạn đập hộp riết rồi thấy cái hình này nhàm ta?). Anyway, hàng chất lượng cao, còn nguyên seal. Vì thích Tina nên mình tin tưởng vào những sản phẩm mà Tina chọn để bán cho khách hàng. Cho mấy bạn chưa biết hay sắp biết Lixibox tui sau bài viết này: nhập mã BUI00BD để được giảm nóng 100k cho đơn hàng đầu tiên đặt trên app (từ 400k) và được tặng thêm hẳn 1 cây Black Pencil Eyeliner Waterproof của Lustre.

Picture?1521607057
Lan Hương Hồ
13 giờ

Nhập mã HUONG3574 sẽ được giảm 100k và tặng 1 chì kẻ mắt Lustre 200k (khi mua lần đầu từ 400k trên app) nhé các bạn #Lixibox Chì kẻ mày đã thử, ưng í khoản lâu trôi, ủ tóc ngày mai sẽ thử xem thế nào :D

Default avatar
Giang Nguyễn
15 giờ

Hàng đã vìaaaa, halio đầu silicon siêu mềm, có nh mức rung và dung xog da sáng hẳn lên 😭 mong đợi tác dụng đẩy mụn ẩn 😍 make up k lo mặt mụn nữa r :)) #lixivideo #halio #lustre #lixibox

Default avatar
thuỷ thu
19 giờ

Quà chồng tặng..... Cảm giác đập hộp dù là hộp j cũng rất là thích haha... #lixibox

Picture?1521435693
Vân Nguyễn
20 giờ

Lần đầu shop online với Lixibox 😘 #LIXIVIDEO #lixibox https://www.facebook.com/lixiboxvn/?fref=mentions

Picture?1521180587
Hoàng Nhung
22 giờ

Sáng sớm nhận quà ❤️ #lixibox #lixivideo

Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
Picture?1479781078
Hiền Vũ
1 ngày

Another cute box from #lixibox