BEAUTY BOX MỚI NHẤT

 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -53%
  Xuân Sang Đắc Lộc
  48
  450,000 đ
  950,000 đ
  Xuân Sang Đắc Lộc by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -50%
  Cung Chúc Tân Xuân
  34
  990,000 đ
  1,970,000 đ
  Cung Chúc Tân Xuân by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -21%
  One-Step Cleansing 7 (Mustard)
  750,000 đ
  950,000 đ
  One-Step Cleansing 7 (Mustard) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -21%
  One-Step Cleansing 7 (Grey Smoke)
  750,000 đ
  950,000 đ
  One-Step Cleansing 7 (Grey Smoke) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -21%
  Lixibox Favorites - Oil Control
  480,000 đ
  610,000 đ
  Lixibox Favorites - Oil Control by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -21%
  One-Step Cleansing 7 (Hot Pink)
  5
  750,000 đ
  950,000 đ
  One-Step Cleansing 7 (Hot Pink) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -21%
  One-Step Cleansing 7 (Blue Sky)
  8
  750,000 đ
  950,000 đ
  One-Step Cleansing 7 (Blue Sky) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -35%
  Lixibox Favorites - Back to Nature
  780,000 đ
  1,204,000 đ
  Lixibox Favorites - Back to Nature by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -20%
  Bảo Vệ Khung Thành
  1,190,000 đ
  1,486,000 đ
  Bảo Vệ Khung Thành by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -20%
   Lixibox Favorites - All About Cleansing (Mustard) 
  920,000 đ
  1,156,000 đ
   Lixibox Favorites - All About Cleansing (Mustard)  by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -38%
  Lixibox Favorites - All About Cleansing (Sky Blue)
  6
  920,000 đ
  1,486,000 đ
  Lixibox Favorites - All About Cleansing (Sky Blue) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -38%
  Lixibox Favorites - All About Cleansing (Baby Pink)
  920,000 đ
  1,486,000 đ
  Lixibox Favorites - All About Cleansing (Baby Pink) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -38%
  Năm Mới Hoan Hỉ
  13
  920,000 đ
  1,486,000 đ
  Năm Mới Hoan Hỉ by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -20%
  One-Step Cleansing 6 (Hot Pink)
  10
  750,000 đ
  940,000 đ
  One-Step Cleansing 6 (Hot Pink) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -20%
  One-Step Cleansing 6 (Grey Smoke)
  750,000 đ
  940,000 đ
  One-Step Cleansing 6 (Grey Smoke) by Lixibox Online

BEAUTY BOX BÁN CHẠY

 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -26%
  Twosome Set 1
  183
  1,199,000 đ
  1,620,000 đ
  Twosome Set 1 by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -20%
  ONE-STEP CLEANSING 3 (Hot Pink)
  23
  990,000 đ
  1,230,000 đ
  ONE-STEP CLEANSING 3 (Hot Pink) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -11%
  Make Me Glowy Set
  12
  1,350,000 đ
  1,520,000 đ
  Make Me Glowy Set by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Ngo Nhi
  -27%
  10 MEDIHEAL N.M.F Aquaring Ampoule Mask UPGRADE X3
  136
  440,000 đ
  600,000 đ
  10 MEDIHEAL N.M.F Aquaring Ampoule Mask UPGRADE X3 by Nhi Ngo
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -22%
  Box Mediheal set 3 mask
  94
  140,000 đ
  180,000 đ
  Box Mediheal set 3 mask by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -48%
  Su:m37 Bright Award Bubble-De Mask set
  79
  290,000 đ
  560,000 đ
  Su:m37 Bright Award Bubble-De Mask set by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -23%
  ONE-STEP CLEANSING 2 (Sky Blue)
  17
  850,000 đ
  1,109,000 đ
  ONE-STEP CLEANSING 2 (Sky Blue) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -23%
  ONE-STEP CLEANSING 2 (Hot Pink)
  38
  850,000 đ
  1,110,000 đ
  ONE-STEP CLEANSING 2 (Hot Pink) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -23%
  ONE-STEP CLEANSING 4 (Hot Pink)
  10
  820,000 đ
  1,060,000 đ
  ONE-STEP CLEANSING 4 (Hot Pink) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -23%
  Mother's Day Special (Hot Pink)
  31
  820,000 đ
  1,060,000 đ
  Mother's Day Special (Hot Pink) by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -26%
  Twosome Set 2
  102
  1,199,000 đ
  1,620,000 đ
  Twosome Set 2 by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -26%
  TWOSOME SET 3
  195
  1,199,000 đ
  1,620,000 đ
  TWOSOME SET 3 by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -13%
  Lustre Amazing Eyes
  450,000 đ
  520,000 đ
  Lustre Amazing Eyes by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -30%
  Goodbye Acne
  9
  100,000 đ
  143,000 đ
  Goodbye Acne by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de Online Lixibox
  -28%
  5 Anh Em Siêu Nhân
  11
  2,900,000 đ
  4,050,000 đ
  5 Anh Em Siêu Nhân by Lixibox Online

MUA LẺ MỚI NHẤT

 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  Senka Perfect Liquid 230ml
  320,000 đ
  Senka Perfect Liquid 230ml by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  Senka Perfect Water Cleansing 300ml
  200,000 đ
  Senka Perfect Water Cleansing 300ml by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  Senka Speedy Perfect Whip Airy Touch 150ml
  230,000 đ
  Senka Speedy Perfect Whip Airy Touch 150ml by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  Senka Speedy Perfect Whip Moist Touch 150ml
  230,000 đ
  Senka Speedy Perfect Whip Moist Touch 150ml by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  -21%
  Senka Perfect Watery Oil 230ml
  230,000 đ
  290,000 đ
  Senka Perfect Watery Oil 230ml by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  -25%
  Senka Perfect Gel 160g
  120,000 đ
  160,000 đ
  Senka Perfect Gel 160g by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  -28%
  Senka Perfect Oil Whip 150ml
  180,000 đ
  250,000 đ
  Senka Perfect Oil Whip 150ml by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  Senka Perfect UV Gel 80gr
  200,000 đ
  Senka Perfect UV Gel 80gr by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  -26%
  Senka Perfect UV Milk 40ml
  130,000 đ
  175,000 đ
  Senka Perfect UV Milk 40ml by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  Senka Perfect Double Wash 120g
  140,000 đ
  Senka Perfect Double Wash 120g by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  Senka Perfect White Clay 120gr
  130,000 đ
  Senka Perfect White Clay 120gr by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  Senka Perfect Whip 120gr
  130,000 đ
  Senka Perfect Whip 120gr by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  DHC Deep Cleansing Oil
  52
  310,000 đ
  DHC Deep Cleansing Oil - 70 ml by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  -14%
  Xịt Khoáng Caudalie Grape Water 75ml
  17
  240,000 đ
  280,000 đ
  Xịt Khoáng Caudalie Grape Water 75ml by Lixibox Online
 • Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
  Mise-en-scène Perfect serum original
  31
  220,000 đ
  Mise-en-scène Perfect serum original by Lixibox Online

XEM BOX CÓ SẢN PHẨM

NHẬN XÉT VỀ LIXIBOX

Picture?1518312005
Hoang Nhung
14 giờ

Làm đẹp làm đẹp làm đẹp ✌🏻✌🏻✌🏻 #LIXIVIDEO #LIXIBOX #HALIO #PINK #NEON

Picture?1518500428
Quỳnh Nguyễn
1 ngày

Quà đầu năm. Yêu cái bạn lixibox quá huhu 😭😭😭 từ giờ lại tốn tiền dài dài vì cái bạn này rồi 🤐🤐 #lixiphoto #lixiselfie #lixivideo

Picture?1491362452
Quỳnh Trâm Vũ
7 ngày

Vui quá đi #Lixibox

Picture?1517999830
Tài Đoàn
9 ngày

Valentine gift from me for me Gimme it to me I am worth it 😂😂😂 #lixibox

Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
Picture?1512374877
Nguyen Nhu
9 ngày

Nghe bảo ứng dụng này khá uy tín vì tất cả sản phẩm đều đc nhập từ Mỹ nên order dùng thử. Cảm nhận đầu tiên khi nhận được hộp ấn phẩm là rất ấn tượng vì các bạn có sự đầu tư rất công phu về phần bao bì. Và sau hơn một tuần sử dụng sản phẩm thì nhận thấy thế này: - Da ít mụn nên không thấy tác dụng rõ rệt; - Từng tham khảo review trước nên được biết là sản phẩm không mùi và ít bọt. Tuy vậy nhưng không hiểu vì sao ngay từ lần đầu cho sản phẩm ra tay đã ngửi thấy mùi rất khó chịu như kiểu đồ ướt bị ủ vài ngày chưa giặt. Thật sự khó chịu và thất vọng với lần đầu mua thử sản phẩm từ #lixibox. Hy vọng nhận được giải thích thỏa đáng.

Picture?1491362452
Quỳnh Trâm Vũ
10 ngày

Quà Valentine to bự!! Cảm ơn vì đã luôn ở cạnh bên và luôn sẵn lòng chia sẻ #lixibox

Default avatar
Vi Bùi Trần Tường
10 ngày

#Lixibox đập hộp #giaohangnhanh#sanphamchatluong

Default d14be6d96fd9aadc39ddebbab0d78a38588ff782498528afd0ce9ff279e908de
Picture?1514611401
Minh Le
11 ngày

Quà của ba Phê❤️ #halio #lixibox #lixiphoto

Chat với Lixibox
Messenger 93e3feff8e94fd6a714fe41d2617a689a1cfbb42eb634298eccd9c2fb16f79c1