Lọc sản phẩm
250K - 1,600K
250K
1,600K
Dầu dưỡng
9 sản phẩm
Sắp xếp theo:
Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
-27%
Mad Hippie Face Cream 30ml
496,000 đ
680,000 đ
Mad Hippie Face Cream 30ml by Lixibox Online
Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
-11%
Kiara Phytoceuticals Argan Oil
710,000 đ
800,000 đ
Kiara Phytoceuticals Argan Oil by Lixibox Online
Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
-16%
Mad Hippie Face Oil 30ml
530,000 đ
630,000 đ
Hàng sắp về
Mad Hippie Face Oil 30ml by Lixibox Online
Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
-28%
Kiara Phytoceuticals Maracuja Oil
640,000 đ
890,000 đ
Kiara Phytoceuticals Maracuja Oil by Lixibox Online
Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
-24%
Kiara Phytoceuticals Tea Tree Oil
480,000 đ
630,000 đ
Kiara Phytoceuticals Tea Tree Oil by Lixibox Online
Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
Clinique Revitalizing Treatment oil 7ml
260,000 đ
260,000 đ
Hàng sắp về
Clinique Revitalizing Treatment oil 7ml by Lixibox Online
Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
Josie Maran Whipped Argan Oil 59ml
310,000 đ
310,000 đ
Josie Maran Whipped Argan Oil 59ml by Lixibox Online
Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
-4%
Kiara Phytoceuticals Marula Oil
1,100,000 đ
1,150,000 đ
Kiara Phytoceuticals Marula Oil by Lixibox Online
Loading e2c72b5d15d0bf4ba4cc1d38e0cf5bf3eb87824713dfd482a6d40dc1fb2ddc9a Online Lixibox
-31%
Pure Marula Facial Oil
1,592,000 đ
2,300,000 đ
Pure Marula Facial Oil by Lixibox Online