Lọc sản phẩm
100K - 400K
100K
400K
Dưỡng môi
17 sản phẩm
Sắp xếp theo:
Online Lixibox
-20%
EOS Active Protection Lip Balm - Lemon Twist with SPF 15
120,000 đ
150,000 đ
EOS Active Protection Lip Balm - Lemon Twist with SPF 15 by Lixibox Online
Online Lixibox
-20%
EOS Visibly Soft Lip Balm - Coconut Milk
120,000 đ
150,000 đ
EOS Visibly Soft Lip Balm - Coconut Milk by Lixibox Online
Online Lixibox
-20%
Laneige Lip Sleeping Mask Holiday Limited - Apple Lime
360,000 đ
450,000 đ
Hàng sắp về
Laneige Lip Sleeping Mask Holiday Limited - Apple Lime by Lixibox Online
Online Lixibox
-20%
Laneige Lip Sleeping Mask Holiday Limited - Vanilla
360,000 đ
450,000 đ
Laneige Lip Sleeping Mask Holiday Limited - Vanilla by Lixibox Online
Online Lixibox
-20%
Laneige Lip Sleeping Mask Holiday Limited - Grapefruit
360,000 đ
450,000 đ
Laneige Lip Sleeping Mask Holiday Limited - Grapefruit by Lixibox Online
Online Lixibox
-20%
Laneige Lip Sleeping Mask Holiday Limited - Berry
360,000 đ
450,000 đ
Laneige Lip Sleeping Mask Holiday Limited - Berry by Lixibox Online
Online Lixibox
-22%
Nuxe Ultra-Nourishing Lip Balm Rêve de Miel - Special Edition
350,000 đ
450,000 đ
Hàng sắp về
Nuxe Ultra-Nourishing Lip Balm Rêve de Miel - Special Edition by Lixibox Online
Online Lixibox
-20%
EOS Active Protection Lip Balm - Fresh Grapefruit with SPF 30
120,000 đ
150,000 đ
Hàng sắp về
EOS Active Protection Lip Balm - Fresh Grapefruit with SPF 30 by Lixibox Online
Online Lixibox
-20%
EOS Smooth Sphere Lip Balm - Blueberry Acai
120,000 đ
150,000 đ
EOS Smooth Sphere Lip Balm - Blueberry Acai by Lixibox Online
Online Lixibox
-20%
EOS Smooth Sphere Lip Balm - Strawberry Sorbet
120,000 đ
150,000 đ
EOS Smooth Sphere Lip Balm - Strawberry Sorbet by Lixibox Online
Online Lixibox
-20%
EOS Smooth Sphere Lip Balm - Honeysuckle Honeydew
120,000 đ
150,000 đ
Hàng sắp về
EOS Smooth Sphere Lip Balm - Honeysuckle Honeydew by Lixibox Online
Online Lixibox
-20%
EOS Visibly Soft Lip Balm - Vanilla Mint
120,000 đ
150,000 đ
EOS Visibly Soft Lip Balm - Vanilla Mint by Lixibox Online